Martina Balzarová - fotografka, potápěčka a bioložkaenglish version

Aktuality

Zvýšení ochrany pro ohrožené žraloky a manty

16-3-2013
Tento týden bylo 6 druhů paryb zařazeno do Apendixu II v úmluvě CITES- konkrétně se jedná o žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus),tři druhy kladivounů (Sphyrma lewini, Sphyrna mokarran a Sphyrna zigaena), žraloka sleďového (Lamna nasus) a manty.


Co je CITES:
Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.


Kompletní zpráva z meetingu:

zpět