Martina Balzarová - fotografka, potápěčka a bioložkaenglish version

Aktuality

Společná přednáška s doc. Kukalem

7-2-2013
V úterý 12.2.2013 se v Českých Budějovicích v rámci projektu Science Zoom Jihočeské univerzity koná přednáškové odpoledne zaměřené na povídání o moři. Přednášky se konají v Jazz & blues restaurant Modrý dveře, Biskupská 1.
Zodpovědný kreativní manažer: Eva Kalmíková, ekalmikova@prf.jcu.cz, 387 775 653

Welcome to our Cosplay Costumes, We professional in Cosplay Costumes.
Best Cosplay Costumes UK For Female/Ladies


Program:
16:30 – 16:45 ÚVOD
16:45– 18:15 Rozřešené záhady oceánu (Doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.)
18:15 – 18:30 PŘESTÁVKA
18:30 – 20:00 Podmořská setkávání (Mgr. et Mgr. Martina Balzarová)
20:00 – 20:40 ZÁVĚR


Doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
Po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze se Z. Kukal stal kmenovým zaměstnancem Českého geologického ústavu, dnes České geologické služby. Obhájil kandidátskou i doktorskou práci a habilitoval se na Univerzitě Karlově. Přednášel na této univerzitě i jinde, zúčastnil se mnoha zahraničních akcí. Deset let pracoval v zahraničí jako geolog i oceánograf, např. jako profesor na univerzitách v Bagdádu a Kuvajtu, i jako hlavní geolog Irácké geologické služby. Na výzkumných lodích se plavil Atlantikem, Mexickým zálivem a Karibským mořem, mnohokrát po Perském zálivu, po Černém i Středozemním moři a Indickém oceánu. Napsal stovky odborných prací, též v zahraničních časopisech, a přes 30 knih, z nichž čtyři byly přeloženy do angličtiny a ruštiny. Oceánů se týkají jeho „Základy oceánografie“, „Oceán, pevnina budoucnosti“, „Přírodní katastrofy“, „Záhada bermudského trojúhelníku“ a „Atlantis ve světle moderní vědy“. Po roce 1990 byl též ředitelem České geologické služby a členem Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj. Je stále členem Vládní oceánografické komise ČR.

Rozřešené záhady oceánu
I obyvatelé naší republiky jsou spjati s oceánem, neboť oceán ovlivňuje naše klima, zásobuje nás surovinami i potravinami. Přes milion obyvatel tráví dovolenou na mořském břehu i v širém oceánu. Naše republika byla během geologické historie po miliardu let mořským dnem, téměř všude chodíme po kamenech, které se tvořily v moři. Čtyřicet procent světové populace je přímo ovlivněno oceánem, oceán přímo poskytuje obživu čtvrt miliardě obyvatel. Oceán je však ohrožen, jednak přírodními procesy, jednak lidskou činností. Naši oceánografové se věnují výzkumu moří a oceánů v rámci mezinárodních programů. I přes nové obrovské poznatky, skrývá oceán řadu tajemství. Proč se tvoří obří vlny, jak odpovídá oceán na světové oteplování, hrozí nám další doba ledová? Na dně oceánu je nejdelší pohoří na světě, nejvyšší hora, nejhlubší kaňon, nejrozsáhlejší plošiny! Co je v desetikilometrových hloubkách? Co je pravdy na oceánských fantaziích, jako jsou zkazky o bermudském trojúhelníku? Najdeme Atlantidu na dně moře? Je opravdu devátá vlna nejnebezpečnější? Kde uvidíte nejkrásnější korálové útesy? Jak se plavci, jachtaři a potápěči mají chovat v rizikových zpětných proudech, odlivových proudech a příboji?

Podmořská setkávání
Během potápění, ale i při šnorchlování, či jen povalování se u moře se setkáváme s úžasnými mořskými obyvateli. V dnešní době vedou cesty většiny z nás převážně do tropických oblastí, kde se vyskytují rozsáhlé korálové útesy. Tyto „ostrůvky života“ jsou plné rozmanitých živočichů, ale většina těchto tvorů je nepozornému divákovi dobře skryta. Pojďte společně se mnou nahlédnout do tohoto kouzelného světa a poodhalit některá skrytá tajemství tamějších obyvatel. Méně známí ale přesto velmi důležití drobní obyvatelé korálového útesu si také zaslouží naši pozornost. Jak žijí a co jsou zač třeba nahožábří plži? Při návštěvě korálového útesu potkáváme i nebezpečné živočichy, jak se máme proti nim bránit? Ošklivé ježibaby ropušnice číhají na mořském dně s jedovými ostny stejně jako jejich příbuzní - elegantní krasavci perutýni. Proč klauna nepožahá sasanka? Není jediný, kdo využívá její ochrany… drobné krevetky se také rády schovají v její žahavé náruči. Kde najdeme pozoruhodné duchy útesu? Mořští koníčci a jejich příbuzní odhalí tajemství svého skrytého života. Jak se třeba zkoumají mořské želvy? A co žraloci? Máme se jich bát? Navštívíme také podmořské ordinace a podíváme se i za mořskými pannami.

zpět