Martina Balzarová - fotografka, potápěčka a bioložkaenglish version

Aktuality

Ocenění

18-12-2012
Soutěž Věda je krásná chce zprostředkovat nejširší veřejnosti mnohdy netušenou krásu a estetiku, na kterou přírodovědci narazí při svém seriózním bádání. Je přitom jedno, zda se jedná o fotografie kvasinek, orlů či obzvlášť dovádivé mlhoviny, nebo precizně znázorněnou 3D interakci biomolekul či ohyb světelných vln v nanostrukturách . Rádi bychom veřejnosti představili i ty nejlepší ilustrátorské počiny, jejichž vypovídací hodnota je v dnešním digitálně snímaném světě stále nezastupitelná. Forma soutěže, kdy příspěvky zůstávají porotcům i laické veřejnosti až do vyhlášení vítězů anonymní, navíc stírá rozdíly mezi studenty, pedagogy a výzkumníky, staví je v soutěži, kde primárně platí estetická pravidla, na stejnou startovní čáru.

Soutěž Věda je krásná se zrodila na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1. kolo proběhlo v roce 2009, s perspektivou každoročního opakování na půdě fakulty. Po enormním úspěchu dvou prvních ročníků jsme však dospěli k poznání, že by byla velká škoda nechávat si všechno to krásno pro sebe, a proto jsme loni rozšířili působnost soutěže na přírodovědně zaměřené příspěvky autorů z celé univerzity a zapojili i veřejnost coby laickou porotu.

Letošní 4.kolo se od již zavedené tradice nijak nevzdaluje, jen ji zase o něco rozšiřuje. Přírodovědecká fakulta UK zůstává i nadále hlavním organizátorem soutěže, ta je však nově otevřena nejen pro akademickou obec univerzity, ale též pro registrované přírodovědce z našeho objevitelsko-popularizačního webu prirodovědci.cz

Soutěž tak letos probíhá ve dvou paralelních liniích: 1. akademické (soutěží se ve 4. kategorích a vítěze bude vybírat odborná porota), a 2. objevitelské (z příspěvků přírodovědců.cz vybere vítěze fakultní porota). Hlasování návštěvníků webu pak ze všech příspěvků nezávisle na kategorii zvolí jednoho vítěze divácké soutěže.

Zdroj: stránky soutěže

Výsledková listina

zpět