Martina Balzarová - fotografka, potápěčka a bioložkaenglish version

Aktuality

Vyjádření Unie zoo k chystanému cirkusovému představení s delfíny

13-12-2012
Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) je zaskočena ideou chystaných cirkusových představení a plavání s delfíny, která se mají uskutečnit v době od dubna do května 2013 v Praze na Rohanském nábřeží. Při této příležitosti budou tito kytovci dopraveni letecky z Turecka, delfinárium v Praze pak zastoupí vyhřívané stany. UCSZOO je povinna upozornit minimálně na dva sporné aspekty provedení celého projektu, jehož realizátorem jsou podle dostupných informací Československé cirkusy a varieté a. s.:

· chov delfínů a jejich případné využití ke komerčním účelům v České republice je ošetřeno zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a směrnicí č. 346/206 Sb., konkrétně přílohou č. 7. Z těchto dokumentů mimo jiné vyplývá, že je zakázáno provozovat mobilní zařízení typů pojízdných zvěřinců, exotárií, terárií a akvárií, v nichž jsou jedinci volně žijících druhů umístěni převážně v prostoru dopravního prostředku, s výjimkou zvířat, se kterými je pracováno v manéži. Vyhláška o drezuře přímo uvádí, že: „... delfínovití nesmí být chováni a využíváni k drezuře v mobilních zařízeních pro drezuru zvířat“,

· etický problém – přestože může jít z pohledu mnoha laiků o atraktivní show, je nutné podotknout, že myšlenka kočovného delfinária je v podstatě zneužitím volně žijících zvířat k výdělečným účelům, což je v příkrém rozporu s filozofií chovu volně žijících zvířat v lidské péči zoologickými zahradami. UCSZOO respektuje historickou tradici cirkusového umění, ale na druhou stranu vítá takový trend, který cirkusy směřuje více na varietní vystoupení a drezuru domácích zvířat, takže se pod tlakem vkusu evropského diváka a odborné i laické veřejnosti postupně odklánějí od zvyšování atraktivity svých vystoupení drezurováním zvířat volně žijících. A to zvláště těch druhů, jež jsou náročnější na prostorové a sociální podmínky. Nutno podotknout, že podobným tlakem a proměnou chovatelských a expozičních podmínek procházejí i zoologické zahrady. Plánované vystoupení kočovného delfinária proto vnímáme jako nešťastný krok opačným směrem.

Za UCSZOO

MVDr. David Nejedlo, prezident UCSZOO, ředitel ZOO Liberec

Ing. Petr Čolas, viceprezident UCSZOO, ředitel ZOO Ostrava

Ing. Miloslava Šavelová, členka rady UCSZOO, ředitelka ZOO Bratislava

Mgr. Miroslav Bobek, člen rady UCSZOO, ředitel ZOO Praha

Ing. Vladimír Pokorný, člen rady UCSZOO, ředitel ZOO Ohrada

Praha, 13. prosince 2012
classicreplicas.co.uk


thereplicas.co.ukUnie Českých a Slovenských Zoologických zahrad

zpět