Martina Balzarová - fotografka, potápěčka a bioložkaenglish version

Aktuality

Den otevřených dveří Přírodovědecká fakulta JU

21-1-2011
V rámci dne otevřených dveří se můžete dozvědět informace o nabízených oborech a aktivitách a zároveň na vás čeká i bohatý doprovodný program. V protorách před kongresovou halou můžete obdivovat podmořské fotografie Martiny Balzarové. Další krásné fotografie z přírody a ze školních akcí jako jsou různé exkurze, výzkumy a laboratorní šetření si můžete prohlédnout v budově B Přírodovědecké fakulty.

Informace o kompletním programu naleznete na stránkách fakulty www.prf.jcu.cz

Výběr z doprovodného programu:

S botaniky za hranice všedních dnů (řasy a rostliny celého světa očima studentů na exkurzích) Biologie – (botanika) Blažkův pavilon (budova B), přízemí, posluchárna B2, od 9:00 – začátek vždy v půl a celou hodinu. Poslední začátek 15:00. (Dr. Milan Štech, Dr. Jan Kaštovský)

Ploštice, sarančata, housenky a hedvábí aneb jaká dobrodruţství lze zaţít na poli fyziologie hmyzu Biologie – (fyziologie) Entomologický ústav AVČR (EntÚ), 2. patro, místnost č. 222, od 9:00 hod začátek vždy v půl a celou hodinu. Poslední začátek v 15:00 hod. (Doc. Dalibor Kodrík)

S biology pod hladinou Jadranu a Rudého moře – aneb terénní kurz Biologie mořských organismů Biologie - (zoologie) Blažkův pavilon (budova B), přízemí, posluchárna B4, od 9:00 – začátek vždy v celou hodinu, poslední začátek v 15:00. (Dr. Jiří Peterka)

Tajemný svět v podzemí: exkurz do světa afrických subteránních savců Biologie – (zoologie) Blažkův pavilon (budova B), suterén, místnost 020, od 9:00 hod - začátek vždy v půl a v celou hodinu. Poslední začátek v 15:00 hod. (Dr. Radim Šumbera)

Od egyptského Abusíru po středověká smetiště: možnosti současné archeobotaniky a archeozoologie Biologie – (botanika, zoologie) Blažkův pavilon (budova B), přízemí, laboratoře 183 – 185 od 9:00 do 15:00 hod. Souhrnná prezentace od 11:00 a 13:00 hod v posluchárně B6, návštěva Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie s ukázkami analytických metod (analýza rostlinných makrozbytků, analýza pylu, analýza zvířecích kostí, dendrochronologie). (Dr. Jaromír Beneš)

S biology na teplejší konec světa aneb Papua Nová Guinea a Kamerun – výzkumné projekty v tropech Biologie - (botanika, zoologie) Blažkův pavilon, přízemí, posluchárna B3, od 9:00 – začátek vždy v půl a celou hodinu. Poslední začátek v 15:00. (Mgr. Petr Klimeš, Mgr. Robert Tropek)


Přírodovědecká fakulta JU

zpět