Martina Balzarová - fotografka, potápěčka a bioložkaenglish version

Aktuality

Rejnoci na pokraji vyhynutí

20-5-2010
Rejnok hladký (Dipturus batis) obývá především vody východního Atlantiku od Madeiry až po Island a Norsko. I přes tento velký areál rozšíření je tento druh velmi vzácný v Evropských vodách a možná již úplně vymizel z Irského moře. Jedná se o hlubokomořský druh žijící mezi 200 a 600 m. Nejvíce ohrožen je jak přímým tak i nepřímým rybolovem kdy uvízne v tralovacích sítích. V polovině 20. století rejnoci tvořili velkou část komerčního rybolovu Velké Británie. Po tomto intenzivním vylovování drasticky klesla populace rejnoka hladkého v Evropě. Podle klasifikace IUCN je rejnok hladký od roku 2006 veden jako kriticky ohrožený druh. Existuje záchranný program Velké Británie- Biodiversity Action Plan (UK BAP), který se zabývá nejen monitoringem výskytu druhu, ale také omezuje rybářský tlak. Hlavním cílem je stabilizovat klíčové populace a umožnit rejnokům migrovat do míst kde se již tolik nevyskytují.

Bohužel se nedávno výzkumem ukázalo, že ve skutečnosti se jedná o dva zcela odlišné druhy rejnoků Dipturus flossada a Dipturus intermedia. Podle genetických analýz si dokonce nejsou ani nejblíže příbuzní, druh D. oxyrinchus stojí na evolučním stromě mezi nimi. Každý z těchto druhů dosahuje jiných velikostí, má jiný věk dospělosti, ploutve, zuby a barvu očí. Druhy byly zpočátku klasifikovány odlišně, ale v roce 1926 byly spojeny do jednoho druhu Dipturus batis. Tato více jak 80 let stará chyba nyní může za to, že více ohrožený Dipturus intermedia bude možná prvním mořským živočichem vyhynulým kvůli nadměrnému komerčnímu rybolovu. Chycení jedinci menšího a více odolného druhu D. flossada maskovavali po celá léta velký úbytek většího a náchylnějšího druhu rejnoka, který je zároveň největším druhem z této skupiny rejnoků na světě. D. flossada dosahuje dopělosti při velikosti kolem 120 cm (což je cca 10 let věku), zatímco intermedia až po dosažení 200 cm.

Evropská unie nově vytvořila nařízení o povinném navrácení těchto rejnoků zpět do moře poté co byly zachyceni v rybářských sítích, ovšem nařízení se vztahuje pouze na Severní moře, v ostatních oblastech zůstávají rejnoci nechránění.

Text- Martina Balzarová

zpět